Star Tours   טיולים מאורגנים לחו"ל
 
 
עברית English

תנאי התקשרות

תנאים כלליים:

מידע כללי תנאים ואחריות
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנחנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן ולאור הניסיון הרב שצברנו בטיולים בארצות אלו. עם זאת מתרחשות מעת לעת הפתעות בלתי צפויות ואף תקלות הנובעות מאופיין התיירותי של ארצות אלו. תקלות אלו הנן בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בתכנית הטיול ו/או לפגיעה ברמת השירותים שהובטחה.
לא נוכל לקחת אחריות על תקלות מסוג זה. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב השירותים אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון.
אנא קבלו זאת ברוח טובה וראו בזה חלק מחוויות הטיול. אנו מציידנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך במקביל אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול כפי שמכתיב השטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית. תוכניות הטיול מציינות את האתרים אך לא בהכרח את כיוון הטיול.

תנאי הרשמה
מטייל הנרשם לטיול ו/או משלם את המקדמה, מבטא בכך את הסכמתו המלאה והמפורשת לכל התנאים המפורטים בתכנית הטיול ובכללם בדף תנאים זה. בימי הטיול נכללים ימי הטיול וכן ימי הטיסות אל ומהיעד.

ביטוח
הנוסעים ומטענם אינם מבוטחים בביטוח כלשהו במסגרת הטיול. חובה על כל נוסע לרכוש בטרם יציאתו מהארץ פוליסת ביטוח רפואי ומטען , רצוי שיכלול בתוכו הטסה רפואית והמשך טיפול בארץ כמוכן ניתן להכיל את הביטוח 60 יום לפני היציאה לטיול ובכך למנוע אי נעימות הנובעת מביטול הטיול בשל סיבות רפואיות ואחרות בהתאם לתנאי הפוליסה. את הביטוח יש לעשות לכל ימי הטיול מיום היציאה ועד ליום ההגעה חזרה לארץ.

טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע ע"י חברות התעופה יביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע"י המטייל. הודעה על שינוי שכזה בלוח הטיסות אינה תלויה בנו, ועשויה להינתן בהתראה קצרה ביותר. לחברה אין יכולת להחליט על סידורי הישיבה במהלך הטיסות, אך תשתדל להיענות לבקשות כפי יכולתה.
לכל חברת תעופה כללים בנוגע למשקל המזוודות לכל נוסע, חריגה ממשקל זה תחויב בתשלום, האחריות להובלת מטען ומזוודות הנה באחריות חברת התעופה בלבד.

דרכון ואשרות כניסה (ויזות)
יש להצטייד בדרכון בר תוקף ל-6חודשים לפחות, מכניסה לכל אחד מיעדי הטיול. הוצאת/הארכת הדרכון הנה באחריות המטייל בלבד. בכל מקרה של ביטול/שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות המתויירות- אין החברה אחראית לנזק ו/או להוצאות הנובעים מכך.

תנאי תשלום: למעט אם מופיע אחרת במסלול הטיול
• דמי קדימה בעת ההרשמה 500$ הכוללים דמי רישום בסך: 200 דולר
• יש להשלים את יתרת התשלום עד 40 יום לפני היציאה לטיול
• התשלום יתבצע בש"ח לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום
• ניתן לשלם בהמחאה, העברה בנקאית ומזומן דולרי
• תשלום בכרטיס אשראי תחול עמלה של 1.9%

תנאי ביטול

1 ביטול הנסיעה עד 60 יום לפני היציאה לטיול:
תוחזר המקדמה למעט דמי הרישום בסך 200 דולר.
באם בוצעו תשלומים או נרכשו שירותים מספקים, יקוזז הסכום מהמקדמה בנוסף לקיזוז דמי הרישום.

2 מתחת ל 60 יום ועד 30 יום לפני מועד היציאה לטיול
יחוייב הנוסע בדמי הקדימה במלואם.

3. מתחת ל-30 יום לפני היציאה לטיול:
יחויייב הנוסע בכל העלויות בהן חוייב משרד הנסיעות כתוצאה מהביטול, בנוסף למקדמה.

הגדרת ימי עבודה הינה: ימי א' עד ה'
על הביטול יש להודיע בכתב למשרדנו

יחיד בחדר
על נוסע שיבחר לשהות בבתי המלון בחדר ליחיד, תחול תוספת מחיר, יש יעדים בהם החדר ליחיד הנו חדר קטן מחדר לזוג

בתי המלון ושרותי הקרקע
רמת בתי המלון ושרותי הקרקע משתנים מאזור לאזור ונקבעים על ידי רשויות המדינות השונות. חלוקת החדרים בבתי המלון נעשית בשיטת RUN OF THE HOUSE כלומר חלוקת חדרי המלון מתוך מלאי החדרים ועל פי שיקולו.
אנו נעשה כל מאמץ לדאוג לרמת השירותים והחדרים, אך ברור שאין לנו שליטה על כך.

חילוקי דעות
חילוקי דעות בכל הנוגע לאחריות החברה יוגשו תוך 30 ימי עבודה, מחזרת הקבוצה לישראל. במידה ולא תהיה הסכמה מסכימים הצדדים לפנות לבוררות. במקרה של תביעה היא תוגש בבית המשפט בתל-אביב.

אחריות החברה הנה למסלול הטיול והביקורים כפי שפורטו במסלול הטיול בלבד, ביקורים ובילויים אחרים שלא פורטו ושבגינם הלקוח לא שילם לחברה, אין החברה אחראית על רמתם ולא תישא באחריות כל שהיא בגינן.

מסים והיטלים שונים
מכיוון שמסי נמל, דלק, ביטחון ועלות אשרות, וכן מסים אחרים נקבעים על ידי חברות התעופה והרשויות במדינות השונות. ומכיוון שבמועד פרסום פרטי הטיול אין בידינו את המידע העדכני, איננו כוללים עלויות סעיפים אלה בעלות הטיול והם ייקבעו רק בסמוך למועד היציאה ו/או הכרטוס.

כוח עליון
החברה לא תהיה אחראית מביטול או שינויים הקורים בעקבות כוח עליון כמו, מלחמה, תנאי מזג אויר קיצוניים, הצפות, סופות, שביתות,מגיפות, הפגנות,מרי אזרחי וכו'.

מינימום משתתפים
מינימום משתתפים משלמים בטיול 20 איש, לחברה הזכות להודיע על ביטול טיול עד 21 ימי עבודה לפני יציאת הטיול. במידה ולא יהיו מינימום נרשמים תשמר לחברה הזכות לצרף או להצטרף לחברה אחרת ובלבד שתוכנית הטיול לא תפגע, שינוי תאריכי הטיול ביותר מ-3 ימים תהווה עילה ללקוח לבטל את הרשמתו ולקבל חזרה את כל כספו.

שערי המטבע
שער המטבע יחושב ביום התשלום –העברות והמחאות גבוה של בל"ל ביום התשלום

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הוא נציג החברה לצורך ניהול ואחריות על ביצוע התוכנית, למלווה הקבוצה הסמכות בשטח להחליט על פי שיפוטו על שינויים המתבקשים מאופי השטח ו- או אילוצים אחרים.

בכל מקרה בו יש התנגשות בין הנכתב בהוראות הכלליות לבין המפורט בתנאי הטיול עצמו יגברו ההוראות המפורטות בתנאי הטיול עצמו.

בברכת נסיעה טובה ומהנה,
צוות "סטאר טורס – פותחים לך חלון לעולם
"


חזרה לרשימה

 
 

יצירת קשר מהיר

* שם ומשפחה :
  טלפון:
* דוא"ל:
הערות:
נבנה ע"י היפטק